August 16, 2017

Labor Day 2017

Kabataan at estudyante, makiisa sa mga manggagawa at kumilos sa Mayo Uno!